Om PSYCH-K (Udtales sei-kæi)

når viljestyrke, motivation og positiv tænkning

ikke er nok til at opnå det, du virkelig ønsker i dit liv

Har du nogensinde iagttaget en flue, der, fra den indvendige side af vinduesruden, flyver op, ned, frem og tilbage, vingerne vibrerer hektisk for at komme igennem - for at komme ud?

I timevis kan fluen fortsætte med sin strategi: "Prøv hårdere". Med råstyrke og beslutsomhed forfølger den sit mål - at komme gennem vinduesglasset.

Vi ved godt, hvad slutningen på det bliver. I aften, eller i morgen, når vi igen kigger hen mod vinduet, kan vi se fluen liggende, med benene i vejret, i vindueskarmen. Den vil dø af sine anstrengelser.

3 meter fra vinduet står døren ud til terrassen åben. Opslugt af beslutsomhed og viljeskraft ser fluen ikke at blot 3 meter fra, hvor den befinder sig i vinduespartiet, skinner lyset anderledes. Den sanser ikke den lette brise, som strømmer ind gennem den åbne dør. På få sekunder kunne fluen være fløjet de 3 meter - og kunne have nået det, den søgte - verden udenfor.

Hvorfor prøvede fluen ikke en anden strategi? Noget helt anderledes? Noget, der kun ville have kostet en brøkdel af anstrengelse, som ville have givet den, hvad den prøvede at opnå - og som ovenikøbet ville have reddet dens liv? Uden tvivl - den valgte strategi gav mening for fluen.

At prøve hårdere er ikke nødvendigvis løsningen til at opnå mere. . . . .​

Gør du det, du plejer at gøre, så
opnår du det, du plejer at opnå

Nogen gange er det viljeskraften og den hårde, vedvarende indsats, der giver resultater. Når imidlertid dette - viljeskraften, motivationen, den hårde, vedvarende indsats og den positive tænkning - ikke længere bringer glæde og ikke giver de ønskede resultater - så er det, en anden strategi kan overvejes. Og det er her, PSYCH-K kommer ind.

PSYCH-K er en effektiv måde, hvormed vi kan kommunikere direkte med underbevidstheden og ændre uhensigtsmæssige antagelser og overbevisninger.

Herved kan målene opnåes på en enkel og glædesfyldt måde, uden de indre konflikter og uden alenlange lister med positive, støttende bekræftelser.

Jeg anvender i dag PSYCH-K enten sammen med healing (fjernhealing via telefonen), eller som en del af en coaching session. På denne måde er PSYCH-K med til at understøtte det arbejde, der i øvrigt udføres via healing eller coaching.  

”For at bygge bro over gabet mellem viden og handling
må du skabe en basis af grundlæggende antagelser og
overbevisninger i underbevidstheden, som støtter dine
bevidste mål og leverer resultater” ​

Robert M. Williams MA; Ophavsmand til PSYCH-K®

Teorien bag PSYCH-K:​

Det bevidste - og det underbevidste sind:

Med vort bevidste sind træffer vi beslutninger, og det er i det bevidste sind, viljeskraften er.

​Vort underbevidste sind styrer det autonome nervesystem, og sørger dermed blandt andet for, at vi kan trække vejret, og at hjertet slår. Også det motoriske system - musklerne - er styret fra underbevidstheden. Uden underbevidsthed er vi således temmelig ilde stedt.

Det underbevidste sind er også erfaringslageret. Det er her livets oplevelser, erfaringer og erindringer er. Det er her, vore værdier formes - disse overordnede begreber som f.eks. frihed, kærlighed, ro og glæde. I underbevidstheden ligger også vore antagelser og overbevisninger.

Det er vores overbevisninger, dvs. det, vi tror om os selv, om andre og om verden, der udgør fundamentet i vores personlighed. Med vore overbevisninger definerer vi os selv som betydningsfuld - eller ubetydelig. Som kraftfuld - eller svag. Som kompetent - eller uduelig. Som klog eller dum. Som en, der når sine mål - eller en, der fejler.​

"Så meget som 99% af vores tankeaktivitet kan være underbevidst.

Det er et faktum, at vi voksne bruger det meste af vores tid på

underbevidst at respondere på livet, i stedet for bevidst at skabe det".

Emanuel Donchin; Professor Emeritus ved University of Illinois​

Vore overbevisninger har vidtrækkende konsekvenser i vort liv - både positive og negative. De påvirker humøret, den måde, vi udfører vort arbejde på, den måde, vi er sammen med andre mennesker på, vort selvværd, fysiske velvære - ja endog vores religiøse eller spirituelle "verdensbillede". Når vores overbevisninger har så vidtrækkende konsekvenser i vort liv, er det af afgørende betydning, at vi ved, hvorledes vi kan skabe støttende overbevisninger - og at vi ved, hvorledes vi kan ændre selvødelæggende og destruktive overbevisninger til overbevisninger, der støtter os. Det er det, PSYCH-K handler om.​

Den menneskelige hjerne:​

Den menneskelige hjerne er opbygget af to symmetriske hjernehalvdele, også kaldet hemisfærer. Disse to hjernehalvdele arbejder meget forskelligt og varetager helt forskellige funktioner. For eksempel vil, hos de fleste mennesker, højre hjernehalvdel opbygge og udvikle de indre forestillinger om kroppen og dens forskellige dele og opfattelsen af, hvorledes disse samarbejder. I venstre hjernehalvdel vil, hos de fleste mennesker, det verbale sprog - altså evnen til at tale - udvikles.

Højre hjernehalvdel opfatter og bearbejder indtryk fra omgivelserne ud fra helheder og arbejder i billeder - nogle kalder den højre hjernehalvdel for den "kreative" hjernehalvdel. Venste hjernehalvdel opfatter enkeltdele eller enheder, som den stykker sammen til helheder. Den opfatter tingene i rækkefølge, anvender logiske begrundelser - og bliver også kaldt den "logiske" eller "analytiske" hjernehalvdel.

Vi fungerer optimalt, når vores højre- og venstre hjernehalvdele arbejder balanceret og samarbejder simultant, dvs. øjeblikkeligt. Dette samarbejde foregår gennem hjernebjælken, en "bro" bestående af mere end 200 millioner nerveforbindelser, der forbinder de to hjernehalvdele.

Hjerneforskere har fundet ud af, at vi i løbet af vores opvækst laver denne arbejdsdeling mellem de to hjernehalvdele - og at vi samtidig udvikler en generel tendens til enten at bruge højre - eller venstre hjernehalvdel mest! Og, hvad der er særligt afgørende, at vi i situationer, der er meget følelsesmæssige - især traumatiske - for os, i udpræget grad handler alene ud fra den ene, dominante, hjernehalvdel.

Med PSYCH-K kan vi skabe en øjeblikkelig balanceret tilstand, hvor de to hjernehalvdele fungerer og samarbejder optimalt. Denne "helhjernede" tilstand er den mest optimale tilstand til at lagre nye intensioner og overbevisninger. Det er heri styrken i PSYCH-K ligger.​

Kunne psych-k være noget for dig? Så er du velkommen til at kontakte mig på telefon 29 93 67 06 eller e-mail st@coachinginlife.dk.

Coaching In Life 

Unleash the potential 

​v. Susanne Tolstoy

Cvr. 20583843

​Grejdalsvej 230, st. lokale 2

7100 Vejle

Telefon: 29 93 67 06

E-mail:  st@coachinginlife.dk

"Hvor er det vidunderligt, at vi er stødt på et paradoks. Nu er der håb om, at vi kan gøre fremskridt".

Niels Bohr; Dansk fysiker (1885-1962)