Værktøjer & tests

Personlig Effektivitets profil:

Ved opstart af forløbet "Personlig Effektivitet" har du mulighed for at udarbejde en effektivitets profil. Denne afdækker potentielle indsatsområder, du med fordel kan arbejde på at forbedre. Ved afslutning af "Personlig Effektivitet" kan du på ny udarbejde profilen og herigennem synliggøre din indsats. ​

Livshjulet og Arbejdshjulet:

Disse arbejdsredskaber bruger jeg ofte ved udvikling af det Personlige Lederskab. Gennem disse afdækkes nuværende problemstillinger og ønskede indsatsområder, og mange oplever stor indsigt og erkendelse, der udgør basis for forandringer.​

Diversity Icebreaker:

Et kraftfuldt redskab i teamudviklingsforløbene er det validerede analyseredskab Diversity Icebreaker. Diversity Icebreaker er en psykologisk test, der tager udgangspunkt i, at mennesker nærmer sig en opgave ud fra enten en systematisk -, en social - eller en kreativ tilgang.

Viden om egen og andres foretrukne tilgang giver en forståelse af forskelligheden og tilfører samtidig redskaber til at bruge og udnytte denne forskellighed. 

Diversity Icebreaker er udarbejdet af det norske firma Human Factors [www.human-factors.no], valideret i Norge i 2004-05, DNV GL akkrediteret i 2013 og er pt. oversat til 19 sprog; se også [www.diversityicebreaker.com].​

TeamReflector og Team Performance Inventory:

TeamReflector og Team Performance Inventory (TPI) er analyseredskaber, der kvalitativt afdækker overordnede problemstillinger og udfordringer for teamet. På basis af en TeamReflector eller en Team Performance Inventary analyse, vil den videre arbejdsgang typisk være at udvælge et til flere indsatsområder, som I arbejder i dybden med og iværksætter konkrete initiativer i forhold til.​

Redskaberne er, på baggrund af omfattende videnskabelig dokumentation, udarbejdet af det norske firma Human Factors [www.human-factors.no]. Disse redskaber sikrer effektiv udnyttelse af Jeres tid - og en kompetent og specifik sparring ift. områder med størst potentiale.

​​

Grafisk Facilitering:

Grafisk facilitering bygger på grundtanken: "at skabe noget fælles" og er et værktøj, der dokumenteret øger produktiviteten ved at:

  • Skabe et fælles overblik
  • Generere engagement
  • Give energi og lethed​

Jeg benytter Grafisk facilitering - det at tegne visuelt samtidig med den verbale facilitering - som et værktøj i såvel de individuelle sparringsmøder, som i workshops og teamforløb.​

        ”The soul never thinks without a mental image"

                                                      Aristotele​ 

Coaching In Life 

Unleash the potential 

​v. Susanne Tolstoy

Cvr. 20583843

​Grejdalsvej 230, st. lokale 2

7100 Vejle

Telefon: 29 93 67 06

E-mail:  st@coachinginlife.dk

​Læs mere om:

» Formål og værdier

» Litteratur

"Hvor er det vidunderligt, at vi er stødt på et paradoks. Nu er der håb om, at vi kan gøre fremskridt".

Niels Bohr; Dansk fysiker (1885-1962)